دوره آموزشی ReactJS

/دوره آموزشی ReactJS
دوره آموزشی ReactJS

دوره آموزشی ReactJS

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 17 بهمن 1398**** شروع قطعی مهندس عظیمی
مدت دوره : 50 ساعت
پنجشنبه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 1,680,000 تومان1,512,000 تومان