دوره آموزشی ReactJS

/دوره آموزشی ReactJS
دوره آموزشی ReactJS

دوره آموزشی ReactJS

تاریخ شروع احتمالی : سه شنبه 25 تیر 1398
مدت دوره : 50 ساعت
سه شنبه از 17:30 تا 20:30
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 1,680,000 تومان1,512,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.