ترفندهای اکسل در حسابداری

/ترفندهای اکسل در حسابداری
دوره ترفندهای اکسل در حسابداری

ترفندهای اکسل در حسابداری

دوره ترفندهای اکسل در حسابداری :
ترازنامه- سود و زیان- تراز‌آزمایشی
تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده، حجم فعالیت و سودآوری CVP
محاسبات حقوق و دستمزد و مدل‌سازی آن
نحوه پردازش اطلاعات Import شده از Database های دیگر
آشنایی با مفاهیم و بکارگیری آن در محاسبات
مدل‌های کاربردی نظیر بودجه جامع و ارزشهای زمانی پول

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
046-3دوره آموزشی کاربرد اکسل در مدیریت و حسابداریسه شنبه از 14:00 تا 17:0025 ساعت10 نفرسه شنبه 10 اردیبهشت 1398588,000 تومان529,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام