کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
11-5دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفتهشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت9 نفرشنبه 21 اردیبهشت 1398860,000 تومان688,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
corel-12دوره آموزشی Corel Drawیکشنبه و سه شنبه از 14:30 تا 17:3030 ساعت9 نفرسه شنبه 24 اردیبهشت 1398450,000 تومان405,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ind-01دوره آموزشی Adobe Indesign ccیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:1541 ساعت8 نفرسه شنبه 24 اردیبهشت 1398490,000 تومان441,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ill-01-2دوره آموزشی ایلاستریتوریکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:3041 ساعت5 نفرسه شنبه 24 اردیبهشت 1398550,000 تومان495,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
3دوره آموزشی ایلاستریتورپنجشنبه از 09:00 تا 14:0040 ساعت9 نفرپنجشنبه 26 اردیبهشت 1398550,000 تومان495,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
05-2دوره آموزشی فتوشاپپنجشنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت1 نفرپنجشنبه 26 اردیبهشت 1398860,000 تومان774,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
10-5دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:3060 ساعت5 نفرسه شنبه 27 فروردین 1398****** شروع قطعی860,000 تومان774,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام