کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-pho-01-2دوره آموزشی فتوشاپیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:3060 ساعت8 نفریکشنبه 4 آذر 1397745,000 تومان670,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ill-01-2دوره آموزشی ایلاستریتوریکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:1541 ساعت10 نفرسه شنبه 6 آذر 1397510,000 تومان459,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ill-02-2دوره آموزشی ایلاستریتوردوشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:3041 ساعت7 نفردوشنبه 12 آذر 1397510,000 تومان459,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pho-01دوره آموزشی فتوشاپشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت9 نفرچهارشنبه 14 آذر 1397745,000 تومان596,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ind-01دوره آموزشی Adobe Indesign ccیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:1541 ساعت8 نفرسه شنبه 20 آذر 1397490,000 تومان441,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cor-01-2دوره آموزشی Corel Drawیکشنبه و سه شنبه از 14:30 تا 17:3031 ساعت10 نفرسه شنبه 20 آذر 1397432,000 تومان388,800 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام