کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
10-5دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:3060 ساعت9 نفرسه شنبه 30 بهمن 1397805,000 تومان724,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
11-5دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفتهشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت10 نفرچهارشنبه 1 اسفند 1397805,000 تومان644,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
3دوره آموزشی ایلاستریتورپنجشنبه از 09:00 تا 14:0040 ساعت10 نفرپنجشنبه 2 اسفند 1397550,000 تومان495,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
corel-12دوره آموزشی Corel Drawیکشنبه و سه شنبه از 14:30 تا 17:3030 ساعت9 نفریکشنبه 5 اسفند 1397420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ill-02-2دوره آموزشی ایلاستریتوریکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:3041 ساعت7 نفریکشنبه 5 اسفند 1397550,000 تومان495,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام