کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
05-2دوره آموزشی فتوشاپپنجشنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت10 نفرپنجشنبه 25 مرداد 1397745,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ind-01دوره آموزشی Adobe Indesign ccیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:1541 ساعت8 نفر490,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ind-01-2دوره آموزشی Adobe InDesign CCیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:1541 ساعت16 نفر432,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ill-01-2دوره آموزشی ایلاستریتوریکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:1541 ساعت11 نفر510,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ill-02-2دوره آموزشی ایلاستریتوردوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:0041 ساعت10 نفر408,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cor-01-2دوره آموزشی Corel Drawیکشنبه و سه شنبه از 14:30 تا 17:3031 ساعت10 نفر420,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pho-01-2دوره آموزشی فتوشاپ-تخفیف صبحیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت10 نفر596,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pho-01دوره آموزشی فتوشاپشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:3060 ساعت10 نفر745,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام