گروه نقاشی مجتمع فنی تهران

>>گروه نقاشی مجتمع فنی تهران

گروه نقاشی مجتمع فنی تهران

گروه نقاشی مجتمع فنی تهران
گروه های پیشنهادی:

کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
n01دوره آموزشی طراحی نقاشی مقدماتی60 ساعت4 نفر1,320,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
n3دوره آموزشی نقاشی پیشرفته40 ساعت7 نفر1,265,000 تومان1,012,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر