; دوره کارگردانی سینما - مجتمع فنی تهران - نمایندگی نیاوران

دوره کارگردانی سینما

Home>دوره کارگردانی سینما
دوره کارگردانی سینما

دوره کارگردانی سینما

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 19 خرداد 1401
مدت دوره : 48 ساعت
پنجشنبه از 13:00 تا 180:00
ظرفیت : 7 نفر
شهریه دوره : 2,718,000 تومان

توضیحات کلاس :

سرفصل ها

وظایف کارگردان و مبانی کارگردانی
ذهنیت و عمل خلاقانه کارگردان
انتخاب متن (فیلمنامه)
انتخاب عوامل و بازیگران
روخوانی
چگونگی تفسیر و تعبیر فیلمنامه
ارتباط کارگردان با عوامل صحنه
کارگردان و طراحی صحنه و لباس
مدیریت صحنه
نقش و عملکرد کارگردان در صحنه
کارگردان و بازیگر
شیوه های تمرین و رهبری بازیگر
مراحل تمرین و بررسی جنبه های فنی پرورش بازیگر
کارگردانی و میزانس
رفع ایرادات نهایی پروژه

برای پروژه پایان ترم هر هنرجو یک فیلم کوتاه تولید خواهد کرد

دیدگاهتان را بنویسید

Open chat
24ساعته پاسخگوی شما هستیم