کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
157دوره آموزشی Pre- Intermediate 3یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت8 نفریکشنبه 15 اردیبهشت 1398366,000 تومان329,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام