کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
021-2دوره آموزشی زان انگلیسیشنبه و دوشنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفردوشنبه 29 مرداد 1397305,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
021-3دوره آموزشی زبان انگلیسییکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفرسه شنبه 30 مرداد 1397305,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام