دوره E PI 3

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
032دوره آموزشی PI 2دوشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفرچهارشنبه 28 آذر 1397305,000 تومان274,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام