دوره E PI 3

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
033دوره آموزشی Pre- Intermediate 3یکشنبه و سه شنبه از 09:30 تا 12:4535 ساعت7 نفریکشنبه 5 اسفند 1397305,000 تومان274,500 تومان