کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
018-2دوره آموزشی زبان انگلیسییکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفریکشنبه 11 شهریور 1397305,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام