کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
lang5Ad 1یکشنبه و سه شنبه از 11:15 تا 14:3035 ساعت12 نفر342,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
lang5-2Ad 2شنبه و دوشنبه از 17:00 تا 20:3035 ساعت12 نفر342,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام