کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
057دوره آموزشی Course A1.5پنجشنبه از 14:00 تا 17:0036 ساعت10 نفرپنجشنبه 14 شهریور 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام