دوره آموزشی Photoshop

/دوره آموزشی Photoshop
دوره آموزشی Photoshop

دوره آموزشی Photoshop

تاریخ شروع احتمالی : سه شنبه 9 مرداد 1397
مدت دوره : 60 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 14:30 تا 17:30
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 745,000 تومان670,500 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.