گروه مد و طراحی لباس

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
l-m-19دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتییکشنبه و سه شنبه از 13:00 تا 17:00192 ساعت11 نفریکشنبه 31 فروردین 13992,900,000 تومان2,700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-p-8طراحی لباس پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 13:00177 ساعت10 نفریکشنبه 14 اردیبهشت 13992,900,000 تومان2,700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-18دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 13:00192 ساعت11 نفرچهارشنبه 24 اردیبهشت 13992,900,000 تومان2,700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام