دوره آموزشی طراحی لباس

گروه مد و لباس

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
n-14دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیشنبه و دوشنبه از 13:00 تا 17:00192 ساعت9 نفردوشنبه 5 آذر 13972,400,000 تومان2,160,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-02-2دوره آموزشی الگوسازی ودوخت مقدماتیشنبه از 09:00 تا 13:0084 ساعت8 نفرشنبه 10 آذر 13971,470,000 تومان1,323,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-03دوره آموزشی الگو سازی و دوخت مقدماتیچهارشنبه از 13:00 تا 17:0084 ساعت7 نفرچهارشنبه 28 آذر 13971,470,000 تومان1,323,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام