دوره آموزشی طراحی لباس

گروه مد و طراحی لباس

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
12-6دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیشنبه از 13:00 تا 09:00 - دوشنبه از 09:00 تا 13:00192 ساعت4 نفردوشنبه 20 خرداد 13982,900,000 تومان2,700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
m1دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیشنبه و دوشنبه از 13:00 تا 17:00192 ساعت11 نفرشنبه 1 تیر 13982,900,000 تومان2,700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام