گروه مد و طراحی لباس

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
arc-deco-n1دوره آموزشی نقاشی روی پارچهدوشنبه از 17:00 تا 20:0042 ساعت10 نفردوشنبه 1 مهر 1398970,000 تومان873,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-so1دوره آموزشی سوزن دوزی و نقش دوزی روی پارچهدوشنبه از 13:00 تا 17:0048 ساعت10 نفردوشنبه 1 مهر 1398925,000 تومان832,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-12دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیپنجشنبه از 09:00 تا 17:00192 ساعت6 نفرپنجشنبه 18 مهر 13982,900,000 تومان2,700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-15دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 13:00192 ساعت10 نفرچهارشنبه 1 آبان 13982,900,000 تومان2,700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام