دپارتمان فرهنگ و هنر

گروه مد و لباس

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
fash1طراحی لباس مقدماتیشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 13:00192 ساعت8 نفر2,400,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
fash3طراحی و دوخت مقدماتیسه شنبه از 09:00 تا 13:0060 ساعت7 نفر990,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام