گروه مد و طراحی لباس

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
l-p-8طراحی لباس پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 13:00177 ساعت3 نفرسه شنبه 17 تیر 13994,200,000 تومان4,000,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-19دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتییکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 13:00192 ساعت6 نفریکشنبه 29 تیر 13994,200,000 تومان4,000,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-13آموزش طراحی لباس (مقدماتی)پنجشنبه از 09:00 تا 17:00192 ساعت6 نفرپنجشنبه 9 مرداد 13994,200,000 تومان4,000,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-18دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیشنبه و دوشنبه از 13:00 تا 17:00192 ساعت7 نفردوشنبه 13 مرداد 13994,200,000 تومان4,000,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام