گروه مد و طراحی لباس

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
l-m-13آموزش طراحی لباس (مقدماتی)شنبه و دوشنبه از 13:00 تا 17:00192 ساعت6 نفردوشنبه 24 آذر 13994,500,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-18دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیپنجشنبه از 09:00 تا 17:00192 ساعت5 نفرپنجشنبه 27 آذر 13994,500,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-19دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 13:00192 ساعت6 نفرشنبه 29 آذر 13994,500,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام