گروه مد و لباس

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
fash1دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیشنبه و دوشنبه از 13:00 تا 17:00192 ساعت8 نفر2,400,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
fash3دوره آموزشی دوخت مقدماتیچهارشنبه از 09:00 تا 13:0084 ساعت7 نفر1,470,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام