گروه مد و طراحی لباس

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
l-m-19دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتییکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 13:00192 ساعت5 نفرسه شنبه 15 مهر 13994,200,000 تومان4,000,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-18دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیپنجشنبه از 09:00 تا 17:00192 ساعت6 نفرپنجشنبه 1 آبان 13994,200,000 تومان4,000,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام