گروه مد و طراحی لباس

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
arc-deco-n1دوره آموزشی نقاشی روی پارچهدوشنبه از 17:00 تا 20:0042 ساعت10 نفردوشنبه 4 آذر 1398970,000 تومان873,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-so1دوره آموزشی سوزن دوزی و نقش دوزی روی پارچهدوشنبه از 13:00 تا 17:0048 ساعت10 نفردوشنبه 4 آذر 1398925,000 تومان832,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-17دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتییکشنبه و سه شنبه از 13:00 تا 17:00192 ساعت10 نفرسه شنبه 19 آذر 13982,900,000 تومان2,700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-18دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیشنبه و دوشنبه از 09:00 تا 13:00192 ساعت9 نفرشنبه 23 آذر 13982,900,000 تومان2,700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-16دوره آموزشی دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیپنجشنبه از 09:00 تا 17:00192 ساعت10 نفرپنجشنبه 28 آذر 13982,900,000 تومان2,700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام