دوره آموزشی طراحی لباس

گروه مد و لباس

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
p-13دوره آموزشی طراحی لباس پیشرفتهپنجشنبه از 09:00 تا 17:00177 ساعت9 نفرپنجشنبه 22 فروردین 13982,550,000 تومان2,295,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام