مد و پوشاک

زیر دوره ها :

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
d-m-8دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتیدوشنبه از 09:00 تا 13:0084 ساعت3 نفردوشنبه 31 تیر 13981,900,000 تومان1,710,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-mn-1دوره آموزشی دوخت تخصصی مانتوشنبه از 13:00 تا 17:0060 ساعت8 نفرشنبه 12 مرداد 13981,950,000 تومان1,755,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-10دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیشنبه و دوشنبه از 13:00 تا 17:00192 ساعت4 نفردوشنبه 14 مرداد 13982,900,000 تومان2,700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-1دوره آموزشی آکادمیک چرم دوزی حرفه ای (با دست)یکشنبه از 09:00 تا 13:0060 ساعت12 نفریکشنبه 20 مرداد 13981,800,000 تومان1,620,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-m-9دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتیدوشنبه از 13:00 تا 17:0084 ساعت7 نفردوشنبه 21 مرداد 13981,900,000 تومان1,710,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-n1دوره آموزشی نقاشی روی پارچهدوشنبه از 17:00 تا 20:0042 ساعت10 نفردوشنبه 28 مرداد 1398970,000 تومان873,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-so1دوره آموزشی سوزن دوزی و نقش دوزی روی پارچهدوشنبه از 13:00 تا 17:0048 ساعت10 نفردوشنبه 28 مرداد 1398925,000 تومان832,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-11دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتییکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 13:00192 ساعت10 نفرسه شنبه 29 مرداد 13982,900,000 تومان2,700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-12دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیپنجشنبه از 09:00 تا 17:00192 ساعت10 نفرپنجشنبه 7 شهریور 13982,900,000 تومان2,700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام