مد و پوشاک

کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
l-p-8طراحی لباس پیشرفته177 ساعت5 نفر5,250,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
l-m-13دوره طراحی لباس (مقدماتی)192 ساعت2 نفر5,250,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
d-m14دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتی84 ساعت5 نفر3,192,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
d-mn-3دوره آموزشی دوخت تخصصی مانتو100 ساعت6 نفر4,440,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
p-8دوره آموزشی دوخت و الگوسازی پیشرفته84 ساعت3 نفر3,192,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر