کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
n-18دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیشنبه و چهارشنبه از 13:00 تا 17:00192 ساعت8 نفرچهارشنبه 8 اسفند 13972,400,000 تومان2,160,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d1-11دوره آموزشی الگو سازی ودوخت مقدماتیپنجشنبه از 09:00 تا 13:0084 ساعت8 نفرپنجشنبه 9 اسفند 13971,470,000 تومان1,323,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
n-16دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیپنجشنبه از 09:00 تا 13:00 - پنجشنبه از 13:00 تا 17:00192 ساعت8 نفرپنجشنبه 9 اسفند 13972,400,000 تومان2,160,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام