مد و پوشاک

کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
o-f5دوره مارولوس30 ساعت12 نفر2,100,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
3255-2دوره کلو تری دی30 ساعت10 نفر1,950,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
l-m-13دوره طراحی لباس (مقدماتی)192 ساعت3 نفر7,000,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
4525استایلینگ42 ساعت10 نفر37,800,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
ttlp123طراحی لباس پیشرفته177 ساعت10 نفر6,500,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
ch-1دوره آموزش چرم دوزی حرفه ای (با دست)60 ساعت11 نفر3,430,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر