مد و پوشاک

کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
l-m-13دوره طراحی لباس (مقدماتی)192 ساعت5 نفر5,650,000 تومان5,250,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
d-mn-3دوره آموزشی دوخت تخصصی مانتو100 ساعت6 نفر4,440,000 تومان4,040,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
l-p-8طراحی لباس پیشرفته177 ساعت5 نفر5,650,000 تومان5,250,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
d-m-13دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتی84 ساعت4 نفر3,192,000 تومان2,792,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
ch-1دوره آموزش چرم دوزی حرفه ای (با دست)60 ساعت5 نفر2,700,000 تومان2,300,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
p-8دوره آموزشی دوخت و الگوسازی پیشرفته84 ساعت3 نفر3,192,000 تومان2,792,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
d-m14دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتی84 ساعت3 نفر3,192,000 تومان2,792,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر