مد و پوشاک

کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
ch-1دوره آموزش چرم دوزی حرفه ای (با دست)60 ساعت2 نفر3,267,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
d-mn-3دوره آموزشی دوخت تخصصی مانتو100 ساعت8 نفر4,884,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
l-m-13دوره طراحی لباس (مقدماتی)192 ساعت2 نفر6,500,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
p-8دوره آموزشی دوخت و الگوسازی پیشرفته84 ساعت3 نفر3,915,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
ttlp123طراحی لباس پیشرفته177 ساعت10 نفر6,350,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر