کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
p-12-3دوره آموزشی طراحی لباس پیشرفتهدوشنبه و چهارشنبه از 13:00 تا 17:00177 ساعت8 نفردوشنبه 3 دی 13972,550,000 تومان2,295,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-03دوره آموزشی الگو سازی و دوخت مقدماتیچهارشنبه از 13:00 تا 17:0084 ساعت7 نفرچهارشنبه 5 دی 13971,470,000 تومان1,323,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
n-16دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیپنجشنبه از 09:00 تا 13:00 - پنجشنبه از 13:00 تا 17:00192 ساعت8 نفرپنجشنبه 6 دی 13972,700,000 تومان2,430,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
n-15-2دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 13:00192 ساعت9 نفرشنبه 8 دی 13972,700,000 تومان2,430,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام