مد و پوشاک

زیر دوره ها :

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
ch-1دوره آموزش چرم دوزی حرفه ای (با دست)پنجشنبه از 09:00 تا 13:0060 ساعت5 نفرپنجشنبه 26 دی 13981,800,000 تومان1,500,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-m-13دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتیچهارشنبه از 13:00 تا 17:0084 ساعت7 نفرچهارشنبه 16 بهمن 13981,900,000 تومان1,600,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-19دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتییکشنبه و سه شنبه از 13:00 تا 17:00192 ساعت12 نفریکشنبه 20 بهمن 13982,900,000 تومان2,700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-m14دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتیدوشنبه از 09:00 تا 13:0084 ساعت7 نفردوشنبه 28 بهمن 13981,900,000 تومان1,600,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-mn-3دوره آموزشی دوخت تخصصی مانتوشنبه از 13:00 تا 17:0060 ساعت7 نفرشنبه 10 اسفند 13981,950,000 تومان1,755,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام