مد و پوشاک

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
d-m14دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتیدوشنبه از 09:00 تا 13:0084 ساعت3 نفردوشنبه 6 اردیبهشت 14003,192,000 تومان اطلاعات بیشتر
l-p-8طراحی لباس پیشرفتهشنبه و چهارشنبه از 13:00 تا 17:00177 ساعت3 نفرچهارشنبه 8 اردیبهشت 14005,650,000 تومان اطلاعات بیشتر
ch-1دوره آموزش چرم دوزی حرفه ای (با دست)جمعه از 13:00 تا 17:0060 ساعت3 نفرجمعه 17 اردیبهشت 14002,700,000 تومان اطلاعات بیشتر
d-mn-3دوره آموزشی دوخت تخصصی مانتوشنبه از 13:00 تا 17:00100 ساعت6 نفرشنبه 18 اردیبهشت 14004,440,000 تومان اطلاعات بیشتر
l-m-13دوره طراحی لباس (مقدماتی)شنبه و دوشنبه از 13:00 تا 17:00192 ساعت2 نفرشنبه 18 اردیبهشت 14005,650,000 تومان اطلاعات بیشتر
d-m-13دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتییکشنبه از 13:00 تا 17:0084 ساعت6 نفریکشنبه 19 اردیبهشت 14003,192,000 تومان اطلاعات بیشتر
ch-1-2دوره آموزش چرم دوزی حرفه ای (با دست)چهارشنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت5 نفرچهارشنبه 29 اردیبهشت 14002,700,000 تومان اطلاعات بیشتر