مد و پوشاک

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
o-f4مدیریت و بازاریابی مد(آنلاین)دوشنبه و چهارشنبه از 16:00 تا 19:0030 ساعت15 نفردوشنبه 19 خرداد 1399810,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
o-f3طراحی لباس مشاغل(آنلاین)شنبه و چهارشنبه از 15:00 تا 18:0015 ساعت15 نفرچهارشنبه 21 خرداد 1399300,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
o-f5نرم افزار مارولوس(آنلاین)یکشنبه و سه شنبه از 15:00 تا 19:0030 ساعت12 نفریکشنبه 25 خرداد 13991,050,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-19دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتییکشنبه و سه شنبه از 13:00 تا 17:00192 ساعت3 نفریکشنبه 1 تیر 13993,900,000 تومان3,700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-m-13دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتیچهارشنبه از 14:00 تا 18:0084 ساعت6 نفرچهارشنبه 4 تیر 13992,660,000 تومان2,460,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-18دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 13:00192 ساعت4 نفرچهارشنبه 4 تیر 13993,900,000 تومان3,700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-mn-3دوره آموزشی دوخت تخصصی مانتوشنبه از 13:00 تا 17:0060 ساعت7 نفرشنبه 14 تیر 13992,540,000 تومان2,340,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-1دوره آموزش چرم دوزی حرفه ای (با دست)پنجشنبه از 09:00 تا 13:0060 ساعت6 نفرپنجشنبه 19 تیر 13991,800,000 تومان1,620,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-m14دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتیدوشنبه از 09:00 تا 13:0084 ساعت4 نفردوشنبه 30 تیر 13992,660,000 تومان2,460,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام