مد و پوشاک

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
l-m-19دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتییکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 13:00192 ساعتیکشنبه 27 مهر 13994,200,000 تومان3,780,000 تومان
p-8دوره آموزشی دوخت و الگوسازی پیشرفتهیکشنبه از 09:00 تا 13:0084 ساعت2 نفریکشنبه 4 آبان 13992,660,000 تومان2,394,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-m14دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتیچهارشنبه از 09:00 تا 13:0084 ساعت3 نفرچهارشنبه 7 آبان 13992,660,000 تومان2,394,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-1دوره آموزش چرم دوزی حرفه ای (با دست)چهارشنبه از 09:00 تا 13:0060 ساعت1 نفرچهارشنبه 7 آبان 13991,800,000 تومان1,620,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-13آموزش طراحی لباس (مقدماتی)شنبه و دوشنبه از 13:00 تا 17:00192 ساعت6 نفرشنبه 10 آبان 13994,200,000 تومان3,780,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-mn-3دوره آموزشی دوخت تخصصی مانتوشنبه از 09:00 تا 13:0060 ساعت6 نفرشنبه 17 آبان 13992,540,000 تومان2,286,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-18دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیپنجشنبه از 09:00 تا 17:00192 ساعت5 نفرپنجشنبه8آبان 13994,200,000 تومان3,780,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام