مد و پوشاک

زیر دوره ها :

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
d-m14دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتیدوشنبه از 09:00 تا 13:0084 ساعت6 نفردوشنبه 25 فروردین 13991,900,000 تومان1,700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-19دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتییکشنبه و سه شنبه از 13:00 تا 17:00192 ساعت11 نفریکشنبه 31 فروردین 13992,900,000 تومان2,700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-1دوره آموزش چرم دوزی حرفه ای (با دست)پنجشنبه از 09:00 تا 13:0060 ساعت9 نفرپنجشنبه 11 اردیبهشت 13991,800,000 تومان1,620,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-p-8طراحی لباس پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 13:00177 ساعت10 نفریکشنبه 14 اردیبهشت 13992,900,000 تومان2,700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-m-13دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتیچهارشنبه از 14:00 تا 18:0084 ساعت7 نفرچهارشنبه 17 اردیبهشت 13991,900,000 تومان1,700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-mn-3دوره آموزشی دوخت تخصصی مانتوشنبه از 13:00 تا 17:0060 ساعت7 نفرشنبه 20 اردیبهشت 13991,950,000 تومان1,755,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-18دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 13:00192 ساعت11 نفرچهارشنبه 24 اردیبهشت 13992,900,000 تومان2,700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام