مد و پوشاک

کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
ttlp123طراحی لباس پیشرفته177 ساعت10 نفر6,500,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
4880کارگاه آستین های حجمی خاص12 ساعت10 نفر1,000,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
p-8دوره آموزشی دوخت و الگوسازی پیشرفته(خیاطی)84 ساعت7 نفر3,915,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
l-m-13دوره طراحی لباس (مقدماتی)192 ساعت4 نفر7,000,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
ch-1دوره آموزش چرم دوزی حرفه ای (با دست)60 ساعت2 نفر3,430,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر