مد و پوشاک

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
d-mn-3دوره آموزشی دوخت تخصصی مانتوشنبه از 13:00 تا 17:0060 ساعت6 نفرشنبه 18 مرداد 13992,540,000 تومان2,140,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-m-13دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتیپنجشنبه از 09:00 تا 13:0084 ساعت6 نفرپنجشنبه 23 مرداد 13992,660,000 تومان2,260,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-1دوره آموزش چرم دوزی حرفه ای (با دست)پنجشنبه از 14:00 تا 18:0060 ساعت4 نفرپنجشنبه 23 مرداد 13991,800,000 تومان1,440,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-18دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیشنبه و دوشنبه از 13:00 تا 17:00192 ساعت7 نفردوشنبه 27 مرداد 13994,200,000 تومان3,800,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-m14دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتیسه شنبه از 13:00 تا 17:0084 ساعت5 نفرسه شنبه 28 مرداد 13992,660,000 تومان2,260,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ch-1-2دوره آموزش چرم دوزی حرفه ای (با دست)چهارشنبه از 09:00 تا 13:0060 ساعت7 نفرچهارشنبه 12 شهریور 13991,800,000 تومان1,440,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
l-m-19دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتییکشنبه و سه شنبه از 13:00 تا 17:00192 ساعت7 نفریکشنبه 16 شهریور 13994,200,000 تومان3,800,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام