کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
it-mcsa-01دوره آموزشی MCSA 2016 پکیج متخصص شبکه مایکروسافتپنجشنبه از 14:00 تا 20:00230 ساعت12 نفر3,300,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-mcsa-02دوره آموزشی پکیج شبکه مایکروسافت(MCSA PACK 2016)جمعه از 09:00 تا 14:00230 ساعت10 نفر3,300,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام