دوره آموزشی دوخت و الگو سازی ۱

دوره آموزشی دوخت و الگو سازی ۱

دوره آموزشی دوخت و الگو سازی ۱

دپارتمان و گروه : گروه مد و طراحی لباس
تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 17 دی 1396
مدت دوره : 60 ساعت
یکشنبه از 09:00 تا 13:00
ظرفیت : 8 نفر
شهریه دوره : 990,000 تومان891,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.