دوره آموزشی طراحی لباس پیشرفته

/دوره آموزشی طراحی لباس پیشرفته
دوره آموزشی طراحی لباس پیشرفته

دوره آموزشی طراحی لباس پیشرفته

توضیحات کلاس :

دوره طراحی لباس پیشرفته شامل دوره های طراحی لباس ۲،مولاژ ،نرم افزار مارولوس،خلاقیت در پارچه سازی و پورتفولیو میباشد.این دوره تکمیل کننده ترم مقدماتی می باشد وهنر آموز با ایرادهای اندامی ورفع آن در لباس آشنا میگردد وبا استفاده از متریال های مختلف پارچه سازی انجام خواهد داد ودر درس پورتفولیو توانایی تهیه آلبومی با خلاقیت فردی وطرح لباس با الهام از کانسپتهای مختلف را می آموزد.

 

دوره طراحی لباس مقدماتی پیش نیاز این دوره میباشد.

دوره های دوخت والگوسازی مرتبط با این دوره میباشد.

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398
مدت دوره : 177 ساعت
پنجشنبه از 09:00 تا 17:00
ظرفیت : 9 نفر
شهریه دوره : 2,900,000 تومان2,700,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.