دوره آموزشی الگوسازی ودوخت مقدماتی

دوره آموزشی الگوسازی ودوخت مقدماتی

دوره آموزشی الگوسازی ودوخت مقدماتی

توضیحات کلاس :

دوره آموزشی الگوسازی ودوخت

دوره آموزشی الگوسازی ودوخت و الگو های پایه به روش مولر در لباس زنانه مجتمع فنی تهران شعبه نیاوران با هدف پرورش نیروهایی برای بازار کار و تولیدی های پوشاک زنانه می باشد.در دوره مقدماتی با الگو سازی ودوخت دامن ها وشلوار وبالاتنه با یقه های تخت وساده آموزش داده خواهد شد.هنر آموز درپایان دوره نازکدوزی را بصورت کامل فراخواهد گرفت.آشنایی با دوخت انواع مانتو وپیراهن در دوره مقدماتی خواهد بود

برای مشاهده سایر دوره های مجتمع فنی تهران به سایت مجتمع فنی تهران مراجعه کنید .

دوره های پیشنهادی

تاریخ شروع احتمالی : سه شنبه 13 آذر 1397
مدت دوره : 84 ساعت
شنبه از 09:00 تا 13:00
ظرفیت : 8 نفر
شهریه دوره : 1,470,000 تومان1,323,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.