دوره آموزشی Revit جامع معماری

دوره آموزشی Revit جامع معماری

تاریخ شروع احتمالی : دوشنبه 17 تیر 1398
مدت دوره : 60 ساعت
دوشنبه از 16:00 تا 20:30
ظرفیت : 9 نفر
شهریه دوره : 1,020,000 تومان820,000 تومان