دوره آموزشی جامع Architectural REVIT

/دوره آموزشی جامع Architectural REVIT
دوره آموزشی جامع Architectural REVIT

دوره آموزشی جامع Architectural REVIT

تاریخ شروع احتمالی : جمعه 12 مرداد 1397
مدت دوره : 60 ساعت
جمعه از 14:45 تا 20:30
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 855,000 تومان769,500 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.