کارگاه دشبورد های هوشمند در اکسل

>کارگاه دشبورد های هوشمند در اکسل
کارگاه دشبورد های هوشمند در اکسل

کارگاه دشبورد های هوشمند در اکسل

تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 6 مهر 1399
مدت دوره : 12 ساعت
یکشنبه از 17:30 تا 20:30
ظرفیت : 3 نفر
شهریه دوره : 190,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.

دیدگاهتان را بنویسید