کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
arc-indec-ad4دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 13:00132 ساعت7 نفریکشنبه 24 آذر 13982,760,000 تومان2,560,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
reb-02دوره ی جامع بازسازی و اجرای پروژه های طراحی داخلییکشنبه از 17:00 تا 21:0040 ساعت5 نفریکشنبه 24 آذر 13982,600,000 تومان2,400,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arch-01دوره آموزشی آموزش طراحی ویلا و آپارتماندوشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 21:0095 ساعت10 نفردوشنبه 25 آذر 13981,500,000 تومان1,350,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ej-6دوره آموزشی روشهای اجرای ساختمان از فونداسیون تا نازک کاریسه شنبه از 17:00 تا 21:0070 ساعت6 نفرسه شنبه 26 آذر 13983,380,000 تومان3,180,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-10-2دوره آموزشی دکوراتور داخلیدوشنبه و شنبه از 09:00 تا 13:00123 ساعت6 نفردوشنبه 9 دی 13982,610,000 تومان2,410,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-21دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتیشنبه و دوشنبه از 09:00 تا 13:00138 ساعت8 نفردوشنبه 16 دی 13982,236,000 تومان2,036,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-16-2دوره آموزشی دکوراتور داخلیپنجشنبه از 09:00 تا 17:00123 ساعت12 نفرپنجشنبه 26 دی 13982,610,000 تومان2,410,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-22دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتیشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 21:00138 ساعت5 نفرچهارشنبه 20 آذر 1398**** شروع قطعی2,236,000 تومان2,036,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام