کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
arc-deco-15دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتییکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 21:00138 ساعت3 نفریکشنبه 28 بهمن 13971,720,000 تومان1,548,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-lu-01دوره آموزشی نرم افزار Lumionدوشنبه از 17:00 تا 21:0020 ساعت15 نفردوشنبه 29 بهمن 1397380,000 تومان342,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-m04دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون متوسطه(کوتاه مدت)یکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 13:00120 ساعت7 نفرسه شنبه 30 بهمن 13972,235,000 تومان2,035,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-m03دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون متوسطهدوشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 21:00120 ساعت7 نفردوشنبه 6 اسفند 13972,235,000 تومان2,035,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-09-2دوره آموزشی دکوراتور داخلییکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 21:00123 ساعت12 نفریکشنبه 8 اردیبهشت 13981,740,000 تومان1,566,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ej-02دوره آموزشی اجرای ساختمان از فونداسیون تا نازک کاریدوشنبه از 17:00 تا 21:0070 ساعت7 نفردوشنبه 9 اردیبهشت 13982,600,000 تومان2,400,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-10-2دوره آموزشی دوره آموزشی دکوراتور داخلیدوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 13:00123 ساعت10 نفردوشنبه 30 اردیبهشت 13981,740,000 تومان1,566,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام