کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
arc-indec-ad6طراحی داخلی و دکوراسیون پیشرفته(Advanced course)دوشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:00132 ساعت4 نفرچهارشنبه 1 اردیبهشت 14004,866,000 تومان اطلاعات بیشتر
arc-indec-m22طراحی داخلی متوسطه (Middle course)پنجشنبه از 09:00 تا 17:00120 ساعت2 نفرپنجشنبه 2 اردیبهشت 14004,450,000 تومان اطلاعات بیشتر
reb-02دوره ی جامع بازسازی و اجرای پروژه های طراحی داخلیشنبه از 17:00 تا 20:0040 ساعت6 نفرشنبه 11 اردیبهشت 14004,460,000 تومان اطلاعات بیشتر
arc-eng-ph-5دوره آموزشی فتوشاپ در معماری(پست پروداکشن)دوشنبه از 17:00 تا 20:0030 ساعت6 نفردوشنبه 13 اردیبهشت 14001,077,000 تومان اطلاعات بیشتر
arc-lu-04دوره آموزش لومیون (Lumion)دوشنبه از 17:00 تا 21:0030 ساعت6 نفردوشنبه 13 اردیبهشت 14001,090,000 تومان اطلاعات بیشتر
arc-deco-21طراحی داخلی مقدماتی (Basic course)شنبه و دوشنبه از 17:00 تا 20:00138 ساعت2 نفردوشنبه 13 اردیبهشت 14003,875,000 تومان اطلاعات بیشتر
na01طراحی نما با اصول ضوابط شهرداریشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:00216 ساعت7 نفرچهارشنبه 15 اردیبهشت 14007,763,000 تومان اطلاعات بیشتر
arc-deco-16-2-2دوره آموزشی دکوراتور داخلیدوشنبه و چهارشنبه از 13:00 تا 17:00123 ساعت6 نفرچهارشنبه 15 اردیبهشت 14004,200,000 تومان اطلاعات بیشتر
arc-deco-23طراحی داخلی مقدماتی (Basic course)پنجشنبه از 09:00 تا 17:00138 ساعت1 نفرپنجشنبه 16 اردیبهشت 14003,875,000 تومان اطلاعات بیشتر
ej-7دوره آموزش اجرای ساختمان ( فونداسیون تا نازک کاری )یکشنبه از 17:00 تا 02:30 - سه شنبه از 17:00 تا 20:3078 ساعت3 نفریکشنبه 19 اردیبهشت 14005,580,000 تومان اطلاعات بیشتر
arc-deco-17دوره آموزشی دکوراتور داخلیدوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 13:00123 ساعت7 نفردوشنبه 20 اردیبهشت 14004,200,000 تومان اطلاعات بیشتر
arc-deco-22طراحی داخلی مقدماتی (Basic course)شنبه و دوشنبه از 09:00 تا 13:00138 ساعت2 نفردوشنبه 20 اردیبهشت 14003,875,000 تومان اطلاعات بیشتر
arch-sk02دوره آموزش اسکچاپ (Sketchup)چهارشنبه از 17:00 تا 21:0040 ساعت8 نفرچهارشنبه 22 اردیبهشت 14001,350,000 تومان اطلاعات بیشتر
arch-01آموزش طراحی ویلا و آپارتمانشنبه و دوشنبه از 17:00 تا 20:0095 ساعت6 نفردوشنبه 27 اردیبهشت 14003,000,000 تومان اطلاعات بیشتر