کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
arch-01آموزش طراحی ویلا و آپارتمان95 ساعت6 نفر3,000,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
arch-sk02دوره آموزش اسکچاپ (Sketchup)40 ساعت2 نفر1,350,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
arc-indec-m22طراحی داخلی متوسطه (Middle course)120 ساعت8 نفر4,050,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
arc-lu-04دوره آموزش لومیون (Lumion)30 ساعت2 نفر1,090,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
arc-deco-16-2-2دوره آموزشی دکوراتور داخلی123 ساعت7 نفر4,200,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
reb-02دوره ی جامع بازسازی و اجرای پروژه های طراحی داخلی40 ساعت3 نفر4,460,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
arc-indec-ad6طراحی داخلی و دکوراسیون پیشرفته(Advanced course)132 ساعت2 نفر4,466,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
arc-deco-23طراحی داخلی مقدماتی (Basic course)138 ساعت4 نفر3,475,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
arc-decm-on1طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی (آنلاین)114 ساعت8 نفر3,711,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
ej-7دوره آموزش اجرای ساختمان ( فونداسیون تا نازک کاری )78 ساعت9 نفر5,580,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر