کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
ej-04دوره آموزشی روشهای اجرای ساختمان از فونداسیون تا نازک کاریسه شنبه از 17:00 تا 21:0070 ساعت3 نفرسه شنبه 1 مرداد 13983,380,000 تومان3,180,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arch-01دوره آموزشی آموزش طراحی ویلا و آپارتمانشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 21:0095 ساعت10 نفرچهارشنبه 2 مرداد 13981,500,000 تومان1,350,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-17دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتیشنبه و دوشنبه از 17:00 تا 21:00138 ساعت10 نفردوشنبه 14 مرداد 13982,236,000 تومان2,036,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-10-3دوره آموزشی دکوراتور داخلیشنبه و دوشنبه از 17:00 تا 21:00123 ساعت6 نفرشنبه 19 مرداد 13982,610,000 تومان2,410,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-ad3دوره آموزشی طراحی دکوراسیون پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 13:00132 ساعت12 نفریکشنبه 20 مرداد 13982,760,000 تومان2,560,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-17-2دوره آموزشی دکوراتور داخلییکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 13:00123 ساعت10 نفرسه شنبه 22 مرداد 13982,610,000 تومان2,410,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
reb-01دوره آموزشی دوره ی جامع بازسازی و اجرای پروژه های طراحی داخلیچهارشنبه از 17:00 تا 21:0040 ساعت6 نفرچهارشنبه 23 مرداد 13982,600,000 تومان2,400,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-m10دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون متوسطهشنبه و دوشنبه از 09:00 تا 13:00120 ساعت6 نفرشنبه 26 مرداد 13982,682,000 تومان2,482,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-19دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتیدوشنبه و چهارشنبه و شنبه از 09:00 تا 13:00138 ساعت11 نفردوشنبه 28 مرداد 13982,236,000 تومان2,036,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-16-2دوره آموزشی دکوراتور داخلیپنجشنبه از 09:00 تا 17:00123 ساعت12 نفرپنجشنبه 7 شهریور 13982,610,000 تومان2,410,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-18دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتی فشرده(ویژه متقاضیان خارج از تهران)پنجشنبه از 09:00 تا 17:00138 ساعت12 نفرپنجشنبه 14 شهریور 13982,236,000 تومان2,036,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام