کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
02-2طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتی کوتاه مدتشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 13:00138 ساعت12 نفر1,550,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
01-3(طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتی (کوتاه مدتسه شنبه و پنجشنبه از 17:00 تا 21:00138 ساعت12 نفر1,550,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc_deco_03دکوراتور داخلییکشنبه و سه شنبه از 14:30 تا 17:30123 ساعت10 نفر1,740,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام