کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
arc-deco-16-2دوره آموزشی دکوراتور داخلییکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 13:00123 ساعت2 نفریکشنبه 11 خرداد 13993,640,000 تومان3,440,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
o-arc6متره و برآورد در معماری داخلی(آنلاین)شنبه و دوشنبه از 15:00 تا 18:0021 ساعت7 نفردوشنبه 19 خرداد 1399500,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
reb-02دوره ی جامع بازسازی و اجرای پروژه های طراحی داخلییکشنبه از 17:00 تا 21:0040 ساعت3 نفریکشنبه 25 خرداد 13993,120,000 تومان2,920,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-f01دوره آموزش فنگ شویییکشنبه و سه شنبه از 14:00 تا 17:0030 ساعت3 نفریکشنبه 25 خرداد 1399297,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
o-arc8آموزش نقشه خوانی(آنلاین)یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:0020 ساعت14 نفریکشنبه 25 خرداد 1399360,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ej-7دوره آموزش روشهای اجرای ساختمان از فونداسیون تا نازک کاریدوشنبه از 17:00 تا 21:0078 ساعت6 نفردوشنبه 26 خرداد 13993,900,000 تومان3,700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
o-arc5سبک شناسی در معماری داخلی(آنلاین)شنبه و دوشنبه از 17:00 تا 20:0020 ساعت13 نفردوشنبه 26 خرداد 1399500,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-m22دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون متوسطهشنبه و دوشنبه از 17:00 تا 21:00120 ساعت10 نفردوشنبه 26 خرداد 13993,200,000 تومان3,000,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-ad6دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون پیشرفتهشنبه و دوشنبه از 17:00 تا 21:00132 ساعت10 نفردوشنبه 26 خرداد 13993,530,000 تومان3,330,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
o-arc7نورپردازی در دکوراسیون داخلی(آنلاین)یکشنبه و سه شنبه از 15:00 تا 18:0012 ساعت14 نفرچهارشنبه 28 خرداد 1399620,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
o-arc1آموزش مواد و مصالح داخلی در دکوراسیون داخلی(آنلاین)چهارشنبه و پنجشنبه از 17:00 تا 20:0021 ساعت13 نفرچهارشنبه 28 خرداد 1399500,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-22دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتیشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 13:00138 ساعت3 نفرشنبه 31 خرداد 13992,700,000 تومان2,500,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arch-sk02دوره آموزش اسکچاپ (Sketchup) آنلاینیکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 21:0040 ساعت7 نفرسه شنبه 10 تیر 1399610,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-lu-04دوره آموزش لومیون (Lumion) آنلایندوشنبه از 17:00 تا 21:0020 ساعت8 نفرشنبه 14 تیر 1399590,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-23طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتییکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 13:00138 ساعت6 نفریکشنبه 15 تیر 13992,700,000 تومان2,500,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-17دوره آموزشی دکوراتور داخلییکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 21:00123 ساعت4 نفرسه شنبه 17 تیر 13993,640,000 تومان3,440,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
o-arc2نقش رنگ در دکوراسیون داخلی (آنلاین)یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:0012 ساعت15 نفرسه شنبه 17 تیر 1399620,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام