کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
ej-7دوره آموزش اجرای ساختمان (فونداسیون تا نازک کاری)78 ساعت9 نفر8,800,000 تومان6,600,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
pack-01پکیج معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی تا پیشرفته390 ساعت11 نفر19,370,000 تومان14,527,500 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
reb-02دوره بازسازی ساختمان40 ساعت13 نفر6,380,000 تومان4,785,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
arc-lu-04دوره لومیون30 ساعت6 نفر2,244,000 تومان1,683,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
arc-decm-on1طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی (آنلاین)138 ساعت2 نفر6,500,000 تومان4,875,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
mponطراحی معماری و دکوراسیون داخلی پیشرفته(آنلاین)132 ساعت15 نفر8,580,000 تومان6,435,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
arc-indec-m22طراحی داخلی متوسطه (Middle course)120 ساعت3 نفر7,670,000 تومان5,752,500 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
arc-deco-23طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی (Basic course)138 ساعت6,500,000 تومان4,875,000 تومان
arch-sk02دوره اسکچاپ40 ساعت2,640,000 تومان1,980,000 تومان
na01طراحی نما با اصول ضوابط شهرداری216 ساعت9 نفر12,125,000 تومان9,093,750 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
arc-indec-ad7دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون پیشرفته132 ساعت8 نفر8,580,000 تومان6,435,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
arc-eng-ph01دوره آموزشی فتوشاپ در معماری (پست پروداکشن)30 ساعت6 نفر1,800,000 تومان1,350,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
arc-deco-16-2-2دوره آموزشی دکوراتور داخلی123 ساعت3 نفر8,400,000 تومان6,300,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
arc-land-01دوره آموزش طراحی فضای سبز135 ساعت15 نفر7,440,000 تومان7,439,975 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر