کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
ej-04دوره آموزشی دوره آموزشی روشهای اجرای ساختمان از فونداسیون تا نازک کاریپنجشنبه از 09:00 تا 14:0070 ساعت7 نفرپنجشنبه 12 اردیبهشت 13982,990,000 تومان2,790,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-10-2دوره آموزشی دوره آموزشی دکوراتور داخلیدوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 13:00123 ساعت9 نفرچهارشنبه 18 اردیبهشت 13982,610,000 تومان2,349,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arch-01دوره آموزشی آموزش طراحی ویلا و آپارتمانشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 21:0095 ساعت10 نفرچهارشنبه 18 اردیبهشت 13981,200,000 تومان1,080,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-12-2دوره آموزشی دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتیشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 21:00138 ساعت12 نفرشنبه 21 اردیبهشت 13982,236,000 تومان2,012,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-09-2دوره آموزشی دکوراتور داخلییکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 21:00123 ساعت12 نفریکشنبه 22 اردیبهشت 13982,610,000 تومان2,349,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-lu-01دوره آموزشی نرم افزار Lumionدوشنبه از 17:00 تا 21:0020 ساعت15 نفردوشنبه 23 اردیبهشت 1398540,000 تومان486,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام