کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
na01طراحی نما با اصول ضوابط شهرداری216 ساعت9 نفر9,700,000 تومان
arc-eng-ph01دوره آموزشی فتوشاپ در معماری (post production)30 ساعت7 نفر1,500,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
arc-decm-on1طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی (آنلاین)138 ساعت1 نفر5,200,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
internship01کارورزی152 ساعت10 نفر8,000,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
arc-indec-ad7دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون پیشرفته132 ساعت9 نفر6,600,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
arc-deco-23طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی (Basic course)138 ساعت2 نفر5,200,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
mponطراحی معماری و دکوراسیون داخلی پیشرفته(آنلاین)132 ساعت15 نفر6,600,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
arc-lu-04دوره لومیون30 ساعت1 نفر1,870,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
arch-sk02دوره آموزش اسکچاپ (Sketchup)40 ساعت3 نفر2,200,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
ej-7دوره آموزش اجرای ساختمان (فونداسیون تا نازک کاری)78 ساعت2 نفر8,000,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
arc-deco-16-2-2دوره آموزشی دکوراتور داخلی123 ساعت1 نفر7,000,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
arc-indec-m22طراحی داخلی متوسطه (Middle course)120 ساعت9 نفر5,900,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر