کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
arc-deco-22دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتیشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 21:00138 ساعت4 نفرچهارشنبه 25 دی 13982,236,000 تومان1,936,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-m20دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون متوسطهشنبه و دوشنبه از 17:00 تا 21:00120 ساعت4 نفردوشنبه 30 دی 13982,682,000 تومان2,482,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-ad5دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 13:00132 ساعت7 نفریکشنبه 6 بهمن 13982,760,000 تومان2,560,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-21دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتییکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 13:00138 ساعت8 نفریکشنبه 20 بهمن 13982,236,000 تومان2,036,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-16-2دوره آموزشی دکوراتور داخلییکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 21:00123 ساعت12 نفریکشنبه 20 بهمن 13982,610,000 تومان2,410,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arch-01دوره آموزشی آموزش طراحی ویلا و آپارتمانشنبه و چهارشنبه از 13:00 تا 17:0095 ساعت8 نفرشنبه 26 بهمن 13981,500,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-17دوره آموزشی دکوراتور داخلییکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 13:00123 ساعت8 نفریکشنبه 27 بهمن 13982,610,000 تومان2,410,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ej-7دوره آموزش روشهای اجرای ساختمان از فونداسیون تا نازک کاریچهارشنبه از 17:00 تا 21:0070 ساعت5 نفرچهارشنبه 30 بهمن 13983,380,000 تومان3,180,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-23طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتییکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 21:00138 ساعت12 نفریکشنبه 11 اسفند 13982,236,000 تومان2,036,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
reb-02دوره ی جامع بازسازی و اجرای پروژه های طراحی داخلییکشنبه از 17:00 تا 21:0040 ساعت5 نفریکشنبه 31 فروردین 13992,600,000 تومان2,400,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام