کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
arc-land-01دوره آموزشی طراحی فضای سبزدوشنبه و چهارشنبه و شنبه از 17:00 تا 21:00135 ساعت12 نفرشنبه 2 شهریور 13982,665,000 تومان2,398,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
reb-01دوره آموزشی دوره ی جامع بازسازی و اجرای پروژه های طراحی داخلیچهارشنبه از 17:00 تا 21:0040 ساعت3 نفرچهارشنبه 6 شهریور 13982,600,000 تومان2,400,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-eng-3دوره آموزشی آمادگی آزمون نظام مهندسی،نظارت و اجرا رشته معماری جهت دریافت پروانه(کد دوم،فشرده)شنبه و یکشنبه از 17:00 تا 21:0040 ساعت9 نفریکشنبه 10 شهریور 1398900,000 تومان810,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-18دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتی فشرده(ویژه متقاضیان خارج از تهران)پنجشنبه از 09:00 تا 17:00138 ساعت12 نفرپنجشنبه 14 شهریور 13982,236,000 تومان2,036,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-10-3دوره آموزشی دکوراتور داخلیشنبه و دوشنبه از 17:00 تا 21:00123 ساعت6 نفرشنبه 16 شهریور 13982,610,000 تومان2,410,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-m10دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون متوسطهشنبه و دوشنبه از 09:00 تا 13:00120 ساعت5 نفرشنبه 16 شهریور 13982,682,000 تومان2,482,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-19دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتیدوشنبه و چهارشنبه و شنبه از 09:00 تا 13:00138 ساعت10 نفرشنبه 16 شهریور 13982,236,000 تومان2,036,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-ad3دوره آموزشی طراحی دکوراسیون پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 13:00132 ساعت12 نفریکشنبه 17 شهریور 13982,760,000 تومان2,560,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-16-2دوره آموزشی دکوراتور داخلیپنجشنبه از 09:00 تا 17:00123 ساعت12 نفرپنجشنبه 21 شهریور 13982,610,000 تومان2,410,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arch-01دوره آموزشی آموزش طراحی ویلا و آپارتمانشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 21:0095 ساعت10 نفرچهارشنبه 3 مهر 13981,500,000 تومان1,350,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام