کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
pack-01پکیج معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی تا پیشرفته390 ساعت6 نفر14,900,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
arc-indec-m22طراحی داخلی متوسطه (Middle course)120 ساعت8 نفر5,700,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
internship01کارورزی152 ساعت6 نفر8,000,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
arc-indec-ad7دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون پیشرفته132 ساعت6 نفر6,200,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
arc-deco-16-2-2دوره آموزشی دکوراتور داخلی123 ساعت2 نفر7,000,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
ej-7دوره آموزش اجرای ساختمان ( فونداسیون تا نازک کاری )78 ساعت1 نفر7,500,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
reb-02دوره ی جامع بازسازی و اجرای پروژه های طراحی داخلی40 ساعت5 نفر5,800,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
arch-sk02دوره آموزش اسکچاپ (Sketchup)40 ساعت2 نفر2,000,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
arc-deco-23طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی (Basic course)138 ساعت3 نفر5,000,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
mponطراحی معماری و دکوراسیون داخلی پیشرفته(آنلاین)132 ساعت15 نفر5,895,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
arc-decm-on1طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی (آنلاین)138 ساعت1 نفر5,000,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
arc-eng-ph01دوره آموزشی فتوشاپ در معماری (post production)30 ساعت7 نفر1,500,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر
arc-lu-04دوره آموزش لومیون (Lumion)30 ساعت4 نفر1,700,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر