دوره آموزشی برنامه نویسی ++C-تخفیف صبح

دوره آموزشی برنامه نویسی ++C-تخفیف صبح

دوره آموزشی برنامه نویسی ++C-تخفیف صبح

توضیحات دوره دوره برنامه نویسی به زبان c++ :

این زبان با پشتیبانی از چندین شیوه برنامه­نویسی( برنامه نویسی ساخت یافته، برنامه نویسی شی گرا، انتزاع داده و برنامه نویسی جنریک) به برنامه نویس امکان انتخاب می­دهد حتی اگر این انتخاب اشتباه باشد.

تاریخ شروع احتمالی : دوشنبه 13 آذر 1396
مدت دوره : 60 ساعت
دوشنبه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 12 نفر
شهریه دوره : 490,000 تومان441,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.