دوره آموزشی نرم افزار COMFAR

/دوره آموزشی نرم افزار COMFAR
دوره آموزشی نرم افزار COMFAR

دوره آموزشی نرم افزار COMFAR

توضیحات دوره ارزیابی اقتصادی پروژه ها با نرم افزار COMFAR III :

نرم افزار COMFAR
دوره ارزیابی اقتصادی پروژه ها با نرم افزار COMFAR III
این نرم افزار توسط سازمان توسعه صنایع ملل متحد ، برای تهیه و ارزیابی طرح های اقتصادی و برای کشورهای در حال توسعه ارائه شده است.
این نرم افزار نه تنها برای پروژه های سرمایه گذاری صنعتی قابل اجراست، بلکه این ابزار ماژولهایی را برای حمایت از ارزیابی فرصتهای سرمایه گذاری در بخش های دیگر اقتصاد مانند :

.توسعه کشت و صنعت و معدن، زیرساخت ها و پروژه های گردشگری نیز ترکیب می نماید.

توضیحات کلاس :

طرح تجاری و پیش درآمد و برآورد هزینه پروژه های صنعتی، معدنی، کشاورزی، زیربنائی، دریانوردی و … با استفاده از نرم افزار کامفار انجام می­پذیرد. نرم افزار تخصصی کامفار یک برنامه کامپیوتری است که از طرح تحقیقات قبل از بهره برداری حمایت میکند و استفاده از آن سازماندهی و محاسبه گزارشات مالی و اقتصادی را آسان می­سازد.

این نرم افزار بر اساس مطالعات امکان سنجی و یا به عبارتی توجیه­پذیری و یا قابل اجرا بودن و یا نبودن طرح و مطالعات فرصت­یابی برای هر طرح صنعتی و معدنی طراحی گردیده است. نتایج این نرم افزار بیانگر جذابیت اقتصادی طرح بر اساس محدود و یا نامحدود­بودن بودجه اقتصادی سازمان مجری می­باشد

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 20 تیر 1398
مدت دوره : 60 ساعت
پنجشنبه از 14:30 تا 20:30
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 955,000 تومان859,500 تومان