دوره آموزشی نرم افزار COMFAR

/دوره آموزشی نرم افزار COMFAR
دوره آموزشی نرم افزار COMFAR

دوره آموزشی نرم افزار COMFAR

توضیحات کلاس :

طرح تجاری و پیش درآمد و برآورد هزینه پروژه های صنعتی، معدنی، کشاورزی، زیربنائی، دریانوردی و … با استفاده از نرم افزار کامفار انجام می­پذیرد. نرم افزار تخصصی کامفار یک برنامه کامپیوتری است که از طرح تحقیقات قبل از بهره برداری حمایت میکند و استفاده از آن سازماندهی و محاسبه گزارشات مالی و اقتصادی را آسان می­سازد.

این نرم افزار بر اساس مطالعات امکان سنجی و یا به عبارتی توجیه­پذیری و یا قابل اجرا بودن و یا نبودن طرح و مطالعات فرصت­یابی برای هر طرح صنعتی و معدنی طراحی گردیده است. نتایج این نرم افزار بیانگر جذابیت اقتصادی طرح بر اساس محدود و یا نامحدود­بودن بودجه اقتصادی سازمان مجری می­باشد

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 23 آبان 1398
مدت دوره : 60 ساعت
پنجشنبه از 14:30 تا 20:30
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 955,000 تومان859,500 تومان