دوره آموزشی برنامه نویسیC++

/دوره آموزشی برنامه نویسیC++
دوره آموزشی برنامه نویسیC++

دوره آموزشی برنامه نویسیC++

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398
مدت دوره : 60 ساعت
پنجشنبه از 14:30 تا 20:30
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 751,000 تومان675,900 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.