دوره آموزشی ICDLI+ICDLII

/دوره آموزشی ICDLI+ICDLII
دوره آموزشی ICDLI+ICDLII

دوره آموزشی ICDLI+ICDLII

تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 19 خرداد 1398
مدت دوره : 131 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 6 نفر
شهریه دوره : 809,000 تومان647,200 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.