کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
دوره آموزشی مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهاداریکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:3021 ساعت10 نفرسه شنبه 10 اردیبهشت 1398760,000 تومان684,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
02-6دوره آموزشی دوره جامع سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهاداریکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:3084 ساعت10 نفریکشنبه 15 اردیبهشت 13982,868,000 تومان2,668,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام