کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
دوره آموزشی آشنایی با اصول مدیریت و سرمایه گذاری در بورسپنجشنبه از 02:00 تا 18:0021 ساعت10 نفرپنجشنبه 6 دی 1397535,000 تومان481,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره آموزشی دوره جامع سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادارپنجشنبه از 14:00 تا 06:0084 ساعت10 نفرپنجشنبه 6 دی 13972,285,000 تومان2,056,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
02-6دوره آموزشی دوره جامع سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادارشنبه و دوشنبه از 17:30 تا 20:3084 ساعت10 نفرشنبه 8 دی 13972,285,000 تومان2,056,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام