دوره آموزشی مبانی تحلیل بنیادی

دوره آموزشی مبانی تحلیل بنیادی

دوره آموزشی مبانی تحلیل بنیادی

دوره : مدیریت
تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 16 اسفند 1397
مدت دوره : 39 ساعت
پنجشنبه از 14:00 تا 18:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 1,015,000 تومان913,500 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.