دوره آموزشی مبانی تحلیل بنیادی

/دوره آموزشی مبانی تحلیل بنیادی
دوره آموزشی مبانی تحلیل بنیادی

دوره آموزشی مبانی تحلیل بنیادی

دوره : مدیریت
تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 23 تیر 1398
مدت دوره : 39 ساعت
یکشنبه از 18:00 تا 20:30
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 12,180,000 تومان10,962,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.