دوره آموزشی مبانی تحلیل بنیادی

/دوره آموزشی مبانی تحلیل بنیادی
دوره آموزشی مبانی تحلیل بنیادی

دوره آموزشی مبانی تحلیل بنیادی

دوره : مدیریت
تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 5 آبان 1398
مدت دوره : 39 ساعت
پنجشنبه از 14:00 تا 19:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 1,218,000 تومان1,096,200 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.