دوره آموزشی تحلیل تکنیکال بورس

دوره آموزشی تحلیل تکنیکال بورس

دوره آموزشی تحلیل تکنیکال بورس

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 11 بهمن 1397
مدت دوره : 24 ساعت
پنجشنبه از 14:00 تا 18:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 6,850,000 تومان6,165,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.