آموزش مواد و مصالح داخلی در دکوراسیون داخلی(آنلاین)

/آموزش مواد و مصالح داخلی در دکوراسیون داخلی(آنلاین)
آموزش مواد و مصالح داخلی در دکوراسیون داخلی(آنلاین)

آموزش مواد و مصالح داخلی در دکوراسیون داخلی(آنلاین)

توضیحات کلاس :

آموزش مصالح شناسی در طراحی داخلی

در خانه بمانید و مصالح شناسی را کامل بیاموزید.

بهترین فرصت در ایام قرنطینه : مصالح شناسی را یاد بگیرید و مدرک معتبر دریافت کنید.

آموزش انواع مصالح

تفاوت مصالح ها

نحوه به کارگیری مصالح در فضا

نحوه اجرای مصالح و…

 

تاریخ شروع احتمالی : چهارشنبه 28 خرداد 1399
مدت دوره : 21 ساعت
چهارشنبه و پنجشنبه از 17:00 تا 20:00
ظرفیت : 13 نفر
شهریه دوره : 500,000 تومان