دوره آموزشی آمادگی آزمون نظام مهندسی جهت دریافت پروانه نظارت و اجرا

///دوره آموزشی آمادگی آزمون نظام مهندسی جهت دریافت پروانه نظارت و اجرا
دوره آموزشی آمادگی آزمون نظام مهندسی جهت دریافت پروانه نظارت و اجرا

دوره آموزشی آمادگی آزمون نظام مهندسی جهت دریافت پروانه نظارت و اجرا

توضیحات کلاس :

کلاس های آمادگی آزمون  نظارت و اجرا نظام مهندسی جهت دریافت پروانه به صورت تخصصی 

تنها در مجتمع فنی تهران نمایندگی نیاوران

 

بدون نگرانی در آزمون نظام مهندسی قبول شوید.

شامل : مباحث مقررات ملی ،روش ها و مسائل اجرایی ، گودبرداری و سازه های نگهبان ، راهنمای جوش…

 

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 3 آبان 1397
مدت دوره : 30 ساعت
پنجشنبه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 15 نفر
شهریه دوره : 750,000 تومان675,000 تومان