; دوره آموزش ICDL I

دوره آموزش ICDL I

>دوره آموزش ICDL I
دوره آموزش ICDL I

دوره آموزش ICDL I

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 29 مهر 1400***انلاین***
مدت دوره : 68 ساعت
پنجشنبه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : -4 نفر
شهریه دوره : 921,600 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست.
تاریخ شروع احتمالی : چهارشنبه 21 مهر 1400
مدت دوره : 68 ساعت
شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 14:00 تا 17:00
ظرفیت : 4 نفر
شهریه دوره : 600,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.

دیدگاهتان را بنویسید