دوره آموزشی رزرو آزمون تعیین سطح

/دوره آموزشی رزرو آزمون تعیین سطح
دوره آموزشی رزرو آزمون تعیین سطح

دوره آموزشی رزرو آزمون تعیین سطح

توضیحات کلاس :

در مجتمع فنی تهران، نمایندگی نیاوران امتحان تعیین سطح به سه بخش تقسیم می شود که بخش اول شامل ۷۶ سوال تستی است که متقاضی بدون درنظر گرفتن امتیاز منفی به سوالات پاسخ می دهد، در بخش Writing داوطلب در صورت تمایل می تواند در خصوص یک یا دو موضوع مشخص شده متن کوتاهی را بنویسد و در آخرین مرحله امتحان شفاهی است. مصاحبه های شفاهی زبان معمولا به صورت ساده شروع شده و در صورتی که داوطلب، به خوبی سوالات سطح مبتدی را پاسخ دهد، پرسش ها کمی دشوارتر و نیاز به دانستن واژگان تخصصی بیشتر خواهد شد. پس بطور معمول سوالات از ساده به سخت است. در انتها با توجه به تمامی مهارتهای متقاضی در هر چهار بخش و نیازهای وی مشاوره متناسب داده می شود و با توجه به روز و ساعت های مورد نیاز داوطلب ثبت نام انجام می پذیرد.

دپارتمان و گروه : رزرو آزمون تعیین سطح
تاریخ شروع احتمالی : چهارشنبه 24 مهر 1398
چهارشنبه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 10 نفر
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.