دوره جامع محاسبات ساختمانETABS & SAFE سطح مقدماتی

/دوره جامع محاسبات ساختمانETABS & SAFE سطح مقدماتی
دوره جامع محاسبات ساختمانETABS & SAFE سطح مقدماتی

دوره جامع محاسبات ساختمانETABS & SAFE سطح مقدماتی

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 26 تیر 1399*** شروع قطعی
مدت دوره : 120 ساعت
پنجشنبه از 14:00 تا 20:00
ظرفیت : 4 نفر
شهریه دوره : 2,850,000 تومان2,550,000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید