دوره جامع محاسبات ساختمانETABS & SAFE سطح مقدماتی

/دوره جامع محاسبات ساختمانETABS & SAFE سطح مقدماتی
دوره جامع محاسبات ساختمانETABS & SAFE سطح مقدماتی

دوره جامع محاسبات ساختمانETABS & SAFE سطح مقدماتی

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 30 مرداد 1399****شروع قطعی
مدت دوره : 120 ساعت
جمعه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 2 نفر
شهریه دوره : 2,850,000 تومان2,565,000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید