; دوره جامع محاسبات ساختمانETABS & SAFE سطح مقدماتی - مجتمع فنی تهران - نمایندگی نیاوران

دوره جامع محاسبات ساختمانETABS & SAFE سطح مقدماتی

>دوره جامع محاسبات ساختمانETABS & SAFE سطح مقدماتی
دوره جامع محاسبات ساختمانETABS & SAFE سطح مقدماتی

دوره جامع محاسبات ساختمانETABS & SAFE سطح مقدماتی

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 21 مرداد 1400
مدت دوره : 120 ساعت
پنجشنبه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 5 نفر
شهریه دوره : 3,600,000 تومان3,200,000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید