Word+Excel تلفیقی

>Word+Excel تلفیقی
Word+Excel تلفیقی

Word+Excel تلفیقی

تاریخ شروع احتمالی : چهارشنبه 1 بهمن 1399
مدت دوره : 50 ساعت
شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:30
ظرفیت : 7 نفر
شهریه دوره : 530,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.

دیدگاهتان را بنویسید