فتوشاپ در مجتمع فنی نیاوران

گروه گرافیک

این گروه شامل نرم­افزارهای Photoshop که معروف­ترین نرم ­افزار در ویرایش تصاویر ، Illustrator برای طراحی لوگو رسم تصاویر، Indesign جهت صفحه ­بندی و تنظیم کتاب می­باشد.

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-ind-01Adobe Indesign ccیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:1541 ساعت8 نفر490,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pho-02Adobe Photoshop CCپنجشنبه از 14:30 تا 20:3060 ساعت18 نفر745,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pho-01-3Adobe Photoshop – 20% تخفیف صبحیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت12 نفر596,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ill-01-2ایلاستریتوریکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:1541 ساعت11 نفر510,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ill-02-2ایلاستریتوردوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:0041 ساعت10 نفر408,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pho-01فتوشاپشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:3060 ساعت10 نفر745,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام