; ورکشاپ سوسیر - مجتمع فنی تهران - نمایندگی نیاوران

ورکشاپ سوسیر

>ورکشاپ سوسیر
ورکشاپ سوسیر

ورکشاپ سوسیر

شماره کلاس تاریخ شروع کلاس مدت دوره زمان کلاس ظرفیت شهریه دوره عملیات
تاریخ شروع احتمالی : شنبه 29 خرداد 1400
مدت دوره : 8 ساعت
شنبه و یکشنبه از 15:30 تا 19:30
ظرفیت : 2 نفر
شهریه دوره : 1,800,000 تومان
مدت دوره : 8 ساعت
شهریه دوره : 0 تومان0 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. ظرفیت کلاس به پایان رسیده است.
مدت دوره : 8 ساعت
شهریه دوره : 0 تومان0 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. ظرفیت کلاس به پایان رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید