; پایتون پیشرفته نوجوانان(آنلاین) - مجتمع فنی تهران - نمایندگی نیاوران

پایتون پیشرفته نوجوانان(آنلاین)

>پایتون پیشرفته نوجوانان(آنلاین)
پایتون پیشرفته نوجوانان(آنلاین)

پایتون پیشرفته نوجوانان(آنلاین)

دپارتمان و گروه : دپارتمان کودک و نوجوان
تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 25 مهر 1400
مدت دوره : 45 ساعت
یکشنبه و چهارشنبه از 18:00 تا 19:30
ظرفیت : 8 نفر
شهریه دوره : 1,970,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.
مدت دوره : 45 ساعت
دوشنبه از 01:00 تا 02:30
شهریه دوره : 0 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.
on
مدت دوره : 45 ساعت
یکشنبه از 17:00 تا 19:00
شهریه دوره : 1,970,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.

دیدگاهتان را بنویسید