; پایتون پیشرفته نوجوانان(آنلاین) - مجتمع فنی تهران - نمایندگی نیاوران

پایتون پیشرفته نوجوانان(آنلاین)

>پایتون پیشرفته نوجوانان(آنلاین)
پایتون پیشرفته نوجوانان(آنلاین)

پایتون پیشرفته نوجوانان(آنلاین)

دپارتمان و گروه : دپارتمان کودک و نوجوان
تاریخ شروع احتمالی : چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
مدت دوره : 45 ساعت
دوشنبه از 00:45 تا 01:15
ظرفیت : 7 نفر
شهریه دوره : 1,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.
تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400
مدت دوره : 45 ساعت
یکشنبه از 00:15 تا 00:30
ظرفیت : 6 نفر
شهریه دوره : 1,970,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.
تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400
مدت دوره : 45 ساعت
دوشنبه از 01:00 تا 02:30
ظرفیت : 1 نفر
شهریه دوره : 90,000,000 تومان
on
تاریخ شروع احتمالی : سه شنبه 28 اردیبهشت 1400
مدت دوره : 45 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 19:00
ظرفیت : 4 نفر
شهریه دوره : 1,970,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.

دیدگاهتان را بنویسید