پایتون مقدماتی نوجوانان

>پایتون مقدماتی نوجوانان
پایتون مقدماتی نوجوانان

پایتون مقدماتی نوجوانان

دپارتمان و گروه : دپارتمان کودک و نوجوان
تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 12 اردیبهشت 1400
مدت دوره : 30 ساعت
یکشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 19:00
ظرفیت : 4 نفر
شهریه دوره : 1,068,000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید