; پایتون مقدماتی نوجوانان - مجتمع فنی تهران - نمایندگی نیاوران

پایتون مقدماتی نوجوانان

>پایتون مقدماتی نوجوانان
پایتون مقدماتی نوجوانان

پایتون مقدماتی نوجوانان

دپارتمان و گروه : دپارتمان کودک و نوجوان
تاریخ شروع احتمالی : دوشنبه 29 شهریور 1400
مدت دوره : 30 ساعت
شنبه و دوشنبه از 18:30 تا 20:00
ظرفیت : 6 نفر
شهریه دوره : 1,068,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.
تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 2 آبان 1400
مدت دوره : 30 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 15:30 تا 17:00
ظرفیت : 6 نفر
شهریه دوره : 1,068,000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید