دوره آموزشی آمادگی آزمون نظام مهندسی جهت دریافت پروانه (آزمون طراحی)

/دوره آموزشی آمادگی آزمون نظام مهندسی جهت دریافت پروانه (آزمون طراحی)
دوره آموزشی آمادگی آزمون نظام مهندسی جهت دریافت پروانه (آزمون طراحی)

دوره آموزشی آمادگی آزمون نظام مهندسی جهت دریافت پروانه (آزمون طراحی)

توضیحات کلاس :

کلاس آمادگی آزمون طراحی نظام مهندسی جهت دریافت پروانه طراحی به صورت تخصصی 

تنها در مجتمع فنی تهران نمایندگی نیاوران

 

بدون نگرانی در آزمون نظام مهندسی قبول شوید.

شامل : مباحث مقررات ملی ، ضوابط آتش نشانی و معلولین ، مبانی طراحی معماری …

به همراه تحلیل آزمون های گذشته

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 22 آذر 1397
مدت دوره : 32 ساعت
پنجشنبه از 15:00 تا 19:00
ظرفیت : 12 نفر
شهریه دوره : 750,000 تومان675,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.