دوره آموزشی طراحی دستی جواهرات

//دوره آموزشی طراحی دستی جواهرات
دوره آموزشی طراحی دستی جواهرات

دوره آموزشی طراحی دستی جواهرات

توضیحات دوره دوره طراحی دستی جواهرات :

دوره طراحی دستی جواهرات :

طی این دوره هنر جویان مطالب زیر را فرا می گیرند:
آشنایی با وسایل طراحی
طراحی ابتدایی اجسام
آشنایی با انواع پرسپکتیو
آشنایی با رنگها و سایه روشنها
رسم فنی
اشنایی با رسم سنگها
ترسیم انواع زیورآلات بر روی کاغذ
با فراگیری مهارتهای فوق می توانید قبل از مرحله ساخت، تصویری از زیور مورد نظرتان را روی کاغذ مشاهده کنید و در صورت پسند آن را جهت ساخت به سازنده طلا و جواهر تحویل دهید.
تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 7 دی 1396
مدت دوره : 64 ساعت
دوشنبه از 09:00 تا 13:00
ظرفیت : 12 نفر
شهریه دوره : 1,280,000 تومان1,152,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.