دوره آموزشی طراحی دستی جواهرات

/دوره آموزشی طراحی دستی جواهرات
دوره آموزشی طراحی دستی جواهرات

دوره آموزشی طراحی دستی جواهرات

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 7 دی 1396
مدت دوره : 64 ساعت
دوشنبه از 09:00 تا 13:00
ظرفیت : 12 نفر
شهریه دوره : 1,280,000 تومان1,152,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.

دیدگاهتان را بنویسید