دوره آموزشی Android Pack with Java

/دوره آموزشی Android Pack with Java
دوره آموزشی Android Pack with Java

دوره آموزشی Android Pack with Java

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 19 دی 1398
مدت دوره : 70 ساعت
پنجشنبه از 14:30 تا 20:15
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 2,115,000 تومان1,915,000 تومان