دوره آموزشی Android Pack

>دوره آموزشی Android Pack
دوره آموزشی Android Pack

دوره آموزشی Android Pack

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 19 دی 1398
مدت دوره : 70 ساعت
پنجشنبه از 14:30 تا 20:15
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 1,215,000 تومان1,015,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.

دیدگاهتان را بنویسید