دوره آموزشی Android Pack with Java

/دوره آموزشی Android Pack with Java
دوره آموزشی Android Pack with Java

دوره آموزشی Android Pack with Java

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397
مدت دوره : 70 ساعت
پنجشنبه از 14:30 تا 20:15
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 1,030,000 تومان927,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.