دوره آموزشی ( ICDL ) کامپیوتر

دوره آموزشی ( ICDL ) کامپیوتر

دوره آموزشی ( ICDL ) کامپیوتر

توضیحات کلاس :

دوره آموزشی ( ICDL ) کامپیوتر

در دوره آموزشی ( ICDL ) کامپیوتر چهار مهارت اولیه کامپیوتر آموزش داده میشود  که عبارتند از :

  • IT
  • مبانی کامپیوتر
  • windows
  • Word
  • اینترنت

برای مشاهده سایر دوره های مجتمع فنی تهران به سایت مجتمع فنی تهران مراجعه کنید .

دوره های پیشنهادی

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 24 آبان 1397
مدت دوره : 50 ساعت
پنجشنبه از 10:00 تا 13:00
ظرفیت : 8 نفر
شهریه دوره : 425,000 تومان382,500 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.