; دوره آموزشی کارگاه شناخت رنگ و چیدمان - مجتمع فنی تهران - نمایندگی نیاوران

دوره آموزشی کارگاه شناخت رنگ و چیدمان

>دوره آموزشی کارگاه شناخت رنگ و چیدمان
دوره آموزشی کارگاه شناخت رنگ و چیدمان

دوره آموزشی کارگاه شناخت رنگ و چیدمان

شماره کلاس تاریخ شروع کلاس مدت دوره زمان کلاس ظرفیت شهریه دوره عملیات
تاریخ شروع احتمالی : دوشنبه 29 آبان 1396
مدت دوره : 10 ساعت
دوشنبه از 09:00 تا 13:00
ظرفیت : 12 نفر
شهریه دوره : 1,320,000 تومان1,188,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.
مدت دوره : 10 ساعت
شهریه دوره : 0 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.
مدت دوره : 10 ساعت
شهریه دوره : 0 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.

دیدگاهتان را بنویسید