دوره آموزشی مدیریت عمومی

دوره آموزشی مدیریت عمومی

دوره آموزشی مدیریت عمومی

توضیحات کلاس :

این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

_ ماهیت علم مدیریت و جنبه های علمی، ذاتی و حرفه ای مدیریت

_ مفهوم کسب و کار

_ اصول مدیریت بر خویشتن

_ اصول برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل

_ و …

 

دوره : مدیریت
تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 19 مهر 1397
مدت دوره : 20 ساعت
پنجشنبه از 14:00 تا 19:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 595,000 تومان535,500 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.