دوره آموزشی مدیریت عمومی

/دوره آموزشی مدیریت عمومی
دوره آموزشی مدیریت عمومی

دوره آموزشی مدیریت عمومی

توضیحات کلاس :

مدیریت عمومی  در واقع  به معنی  فراگرد به کارگیری مؤثر و  کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است  که از طریق برنامه ریزی، سازماندهی،بسیج منابع وامکانات، هدایت وکنترل عملیات  برای دستیابی به هدفهای تعیین شده صورت می گیرد.

این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

_ ماهیت علم مدیریت و جنبه های علمی، ذاتی و حرفه ای مدیریت

_ مفهوم کسب و کار

_ اصول مدیریت بر خویشتن

_ اصول برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل

_ و …

 

دوره : مدیریت
تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 21 آذر 1398
مدت دوره : 20 ساعت
پنجشنبه از 17:45 تا 20:15
ظرفیت : 9 نفر
شهریه دوره : 773,000 تومان695,700 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.