دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری و رفتار مصرف کننده

/دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری و رفتار مصرف کننده
دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری و رفتار مصرف کننده

دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری و رفتار مصرف کننده

تاریخ شروع احتمالی : دوشنبه 19 خرداد 1399
مدت دوره : 24 ساعت
دوشنبه از 18:00 تا 20:30
ظرفیت : 9 نفر
شهریه دوره : 945,000 تومان850,500 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.

دیدگاهتان را بنویسید