دوره آموزشی مدیریت بازاریابی

دوره آموزشی مدیریت بازاریابی

دوره آموزشی مدیریت بازاریابی

توضیحات کلاس :

این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

_ انواع استراتژی های بازاریابی متناسب با صنعتهای آن میشناسیم

_ بازارشناسی

_مدلهای مختلف تحقیقات بازاریابی

_جایگاه محصولات در بازار هدف

_ طبقه بندی مشتریان سود آور و غیر سودآور

_ تشریح استراتژی های قیمت گذاری

_ و …

دوره : مدیریت
تاریخ شروع احتمالی : شنبه 25 اسفند 1397
مدت دوره : 20 ساعت
شنبه از 18:00 تا 20:30
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 650,000 تومان520,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.