دوره آموزشی مدیریت بازاریابی

دوره آموزشی مدیریت بازاریابی

دوره آموزشی مدیریت بازاریابی

توضیحات کلاس :

این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

_ انواع استراتژی های بازاریابی را متناسب آن صنعت شناسایی

_ طبقه بندی مشتریان سود آور و غیر سودآور

_ تشریح استراتژی های قیمت گذاری

_ و …

دوره : مدیریت
تاریخ شروع احتمالی : جمعه 16 آذر 1397
مدت دوره : 20 ساعت
جمعه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 650,000 تومان585,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.