گروه معماری داخلی مقدماتی مجتمع فنی تهران

//گروه معماری داخلی مقدماتی مجتمع فنی تهران
گروه معماری داخلی مقدماتی مجتمع فنی تهران

گروه معماری داخلی مقدماتی مجتمع فنی تهران

گروه معماری داخلی مقدماتی مجتمع فنی تهران

یک معماری تازه،خالق یک زندگی تازه

معماری داخلی یعنی خلق فضا فضایی که که در کنار زیبایی بصری شامل مطلوبیت کاربردی و عملگرا باشد.با گذراندن دوره معماری داخلی در کمتر از یک سال یک طراح داخلی موفق شوید.در این دوره با تمامی اصول و دانش معماری داخلی آشنا خواهید شد. طراحی و تنظیم سرفصل های دوره مناسب غیر معماران و معماران است.

این دوره،طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتی است که پیش نیاز و شروع آشنایی با طراحی داخلی میباشد و پس از گذراندن دروس مطرح شده و انجام کار عملی و پروژه های مرتبط با هر درس مدرک معماری داخلی مقدماتی را دریافت خواهید کرد. و همچنین برای ادامه به سطح متوسطه و پیشرفته خواهید رفت. پس پایان هر سه دوره و دریافت مدرک های مرتبط میتوانید برای دریافت مدرک بین المللی ITDکانادا و یا HFFAایتالیا اقدام نمایید. پس از اتمام دوره با موفقیت شما به علم و دانش طراحی داخلی مسلط خواهید بود و میتوانید به فعالیت بپردازید.

زمان پیش بینی شده برای دوره مقدماتی حدود ۳الی۴ ماه است.
گروه های پیشنهادی:

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
arc-indes-ad05دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتی کوتاه مدتدوشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 21:00138 ساعت12 نفر1,550,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-p01دوره آموزشی پکیج معماری داخلی کوتاه مدتشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 13:00390 ساعت12 نفر5,675,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-m01دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون متوسطه(کوتاه مدت)سه شنبه و پنجشنبه از 17:00 تا 21:00120 ساعت12 نفر2,030,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام