تدوین

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
dij23دوره آموزشی پریمیر(Premiere)دوشنبه از 16:00 تا 20:0048 ساعت7 نفردوشنبه 16 اردیبهشت 13981,045,000 تومان940,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام