تدوین

کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
film1آموزش تدوین و ساخت تیزر تبلیغاتی246 ساعت7 نفر9,718,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر