تدوین

کلاس ها :

کدنام دورهمدت دورهظرفیتقیمتفعالیت
film1آموزش تدوین و ساخت تیزر تبلیغاتی246 ساعت6 نفر8,450,000 تومانثبت نام و اطلاعات بیشتر