تدوین

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
film1دوره تدوین ساخت تیزرهای تبلیغاتییکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:00246 ساعت10 نفریکشنبه 5 بهمن 13996,500,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
pr-onتدوین فیلم (آنلاین) پریمیرشنبه از 17:00 تا 20:0048 ساعت15 نفردوشنبه 6 بهمن 13991,072,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
tiz1دوره تدوین و ساخت تیزرهای تبلیغاتیجمعه از 10:00 تا 16:00246 ساعت8 نفرجمعه 10 بهمن 13996,500,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
p4دوره پریمیر (تدوین فیلم )یکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 13:0048 ساعت7 نفریکشنبه 12 بهمن 13991,340,000 تومان1,072,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
afonدوره افترافکت (آنلاین)یکشنبه و سه شنبه از 10:00 تا 14:0078 ساعت10 نفرسه شنبه 14 بهمن 13992,068,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام