دوره 3D-Max Beginners to Advanced

/دوره 3D-Max Beginners to Advanced
دوره 3D-Max Beginners to Advanced

دوره 3D-Max Beginners to Advanced

این دوره با تمرکز به مباحث مدل سازی با محوریت ساخت فضاهای معماران ،شما را در خصوص به تصویر کشیدن ایده های معماریتان یاری می کند.

بررسی کامل خط در نرم افزار که جزءمهمترین مباحث مورد نیاز و روش های ساخت حجم با استفاده از خط و در ادامه ویرایش و ساخت کامل احجام پایه و پیچیده از جمله مباحث مورد بررسی در این دوره است . به شکلی که می توان این دوره را یک دوره ی جامع مدل سازی با محوریت معماری دانست

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
18-6دوره آموزشی ۳D max & V_RAY به همراه مدرک بین المللیشنبه و چهارشنبه از 11:00 تا 14:00100 ساعت8 نفرچهارشنبه 23 مهر 13992,280,000 تومان1,980,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
18-5-2دوره آموزشی ۳D Max & V-ray به همراه مدرک بین المللیپنجشنبه از 14:30 تا 20:30100 ساعت2 نفرپنجشنبه 24 مهر 13992,280,000 تومان2,082,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام