دوره آموزشی طراحی لباس پیشرفته

/دوره آموزشی طراحی لباس پیشرفته
دوره آموزشی طراحی لباس پیشرفته

دوره آموزشی طراحی لباس پیشرفته

توضیحات کلاس :

آموزش طراحی لباس پیشرفته

آموزش طراحی لباس پیشرفته شامل دوره های طراحی لباس ۲،مولاژ ،نرم افزار مارولوس،خلاقیت در پارچه سازی و پورتفولیو میباشد.

این دوره تکمیل کننده ترم مقدماتی می باشد وهنر آموز با ایرادهای اندامی ورفع آن در لباس آشنا میگردد وبا استفاده از متریال های مختلف پارچه سازی انجام خواهد داد

و در درس پورتفولیو توانایی تهیه آلبومی با خلاقیت فردی وطرح لباس با الهام از کانسپتهای مختلف را می آموزد.

برای مشاهده سایر دوره های مجتمع فنی تهران به سایت مجتمع فنی تهران مراجعه کنید .

دوره های پیشنهادی

تاریخ شروع احتمالی : شنبه 26 آبان 1397
مدت دوره : 177 ساعت
شنبه از 09:00 تا 13:00 - دوشنبه از 09:00 تا 13:30 - چهارشنبه از 09:00 تا 13:00
ظرفیت : 8 نفر
شهریه دوره : 2,220,000 تومان1,998,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.