دوره آموزشی مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

/دوره آموزشی مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
دوره آموزشی مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

دوره آموزشی مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 19 آبان 1398
مدت دوره : 21 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 18:00 تا 21:00
ظرفیت : 8 نفر
شهریه دوره : 760,000 تومان684,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.